စက်မှုဖြေရှင်းချက်

ဘွိုင်လာ & အပူဖြေရှင်းချက်
$ 149.00 သန်း
တန်ဖိုးရှိ Steam Boilers ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှတင်သွင်းသည်

ဘာသာပေါင်းစုံ

အသုံးပြုသူသင်တန်းအကူအညီ

မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု

နိုင်ငံတကာပေးသွင်းသူများ

ပြည့်စုံသော

ဝယ်ယူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး

FLUIDSIED BED မီးလောင်စေသောဘွိုင်လာများ

CFBC ဘွိုင်လာ, AFBC ဘွိုင်လာ

FLUIDSIED BED မီးလောင်စေသောဘွိုင်လာများ

CFBC ဘွိုင်လာ, AFBC ဘွိုင်လာ